عــاجــل وزارت دفاع روسیه: بیش از 300 سرباز روس و 60 واحد تجهیزات در رفع عواقب زلزله در سوریه مشارکت دارند و یک گروه سیار از پزشکان در پایگاه حمیمیم برای کمک رسانی ایجاد شده است

تصاویر امروز دمشق همزمان با بارش باران