یادداشت تفاهم بین دانشگاه دمشق و شورای بازرگانی سوری-چینی برای حمایت از آموزش زبان چینی

دمشق – سانا

دانشگاه دمشق و شورای بازرگانی سوریه – چین امروز یادداشت تفاهمی را برای حمایت از آموزش زبان چینی و توسعه همکاری مشترک بین آنها در زمینه‌های تقویت تبادل علمی امضا کردند.

مدت تفاهم نامه سه سال است و پس از تایید طرفین به طور خودکار تمدید می شود.

رئیس دانشگاه دمشق خاطرنشان کرد که یک برنامه کامل برای حمایت از بخش زبان چینی در مؤسسه عالی زبان ها وجود خواهد داشت.

یانگ شو، کاردار چین در دمشق نیز بر حمایت دائمی کشورش از سوریه تاکید واعلام کرد که امضای این تفاهم نامه امری مهم و خوب برای تقویت همکاری های دوجانبه در همه زمینه ها است.