به دستور رئیس جمهوری سوریه دکتر بشار اسد .. الحلقی یک میلیارد و365 میلیون لیره سوریه برای استان حسکه را اختصاص می دهد: ایستادگی اهل استان وپیوستگی آن ها با ارتس پیروزی را ساخت

حسکه-سانا

به دستور رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد نخست وزیر دکتر وائل الحلقی از اوضاع کارآیی بخش های اقتصادی وصنعت وخدمات وتوسعه ای وکشاورزی در استان حسکه را وشماری از یگان های نظامی که در خطوط تماس با گروه های تروریستی را حضور دارند بازدید کرد.

الحلقی یک میلیارد و365میلیون لیره سوریه به منظور حمایت بودجه مستقل استان وواحدهای اداری در آن وتعدادی از پروژه های خدماتی اختصاص داده است.

ت-م

شاهد أيضاً

آمار کرونا در ایران || 2 فوتی و شناسایی 117 مورد جدید

تهران – سانا  وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 2 نفر …