بازسازی ایستگاه آب شهر المیادین در دیر الزور به اتمام رسید

دير الزور – سانا

مؤسسه عمومی آب شرب و فاضلآب دیر الزور بازسازی ایستگاه  آب شهر المیادین در دیر الزور را به اتمام رساند.

مدیر این مؤسسه به خبرنگار سانا گفت: بازسازی ایستگاه اصلی شهر المیادین با همکاری سازمان های بین المللی انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: ایستگاه آماده پمپاژ آب سالم به محله های مسکونی در شهر المیادین و اطراف آن است.