عــاجــل وزارت دفاع روسیه: بیش از 300 سرباز روس و 60 واحد تجهیزات در رفع عواقب زلزله در سوریه مشارکت دارند و یک گروه سیار از پزشکان در پایگاه حمیمیم برای کمک رسانی ایجاد شده است

رئیس جمهور اسد قانون اصلاح برخی از مواد قانون ساماندهی دانشگاه ها را صادر کرد

دمشق-سانا

جناب رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره (43) را برای اصلاح برخی از مواد قانون ساماندهی دانشگاه ها در رابطه با افزایش سن بازنشستگی مدرسان، استادیاران، اساتید، سرپرستان و مدیران صادر کرد.

بر اساس این قانون همچنین انتصاب اعضای هیئت علمی پس از بازنشستگی تا مدت پنج سال قابل تمدید می باشد.