منبع نظامی به سانا: یک هواپیمای جنگی در منطقه جنوبی سقوط کرد و تحقیق در مورد علت سقوط آن ادامه دارد

منبع نظامی به سانا: یک  هواپیمای جنگی در منطقه جنوبی سقوط کرد و تحقیق در مورد علت سقوط آن ادامه دارد.

 

 

محمد غیاث جاویش-م.خ

شاهد أيضاً

جان باختن دو نفر در پی انفجار جنوب ايران

تهران-سانا دراثر انفجار مخزن گاز شرکت بوتان اهواز دو نفر جان باختند وچند نفر دیگر …