آغاز اجرای برنامه تغذیه مدارس در حومه دمشق

دمشق-سانا

محمد سیف الدین، وزیر امور اجتماعی و کار، با حضور روس سیمس، معاون مدیر برنامه جهانی غذا، امروز طرح تغذیه مدارس را برای توزیع 25000 وعده غذایی در موسسات مراقبت اجتماعی و مدارس در حومه دمشق راه اندازی کرد.

طرح تحت حمایت انجمن مراقبت اجتماعی “تعالی در حمایت از یتیمان” با همکاری برنامه جهانی غذا با هدف تامین مواد غذایی مدارس در حومه ودر مناطقی که ترک تحصیل در آنها افزایش یافته است، انجام می شود، واین طرح به تدریج با توزیع 6000 وعده غذایی آغاز می شود.

وزیر به اهمیت تشریک مساعی با همه طرف های ذیربط برای موفقیت این طرح و گسترش آن به سایر استان ها اشاره کرد.

عرفان درکل، رئیس هیئت مدیره انجمن مراقبت اجتماعی نیز به نوبه خود اظهار داشت: هدف از این طرح توزیع 25000 وعده غذایی به صورت روزانه در مدارس حومه دمشق است تا در ابتدا از ارزش غذایی کودکانی که از کمبودهای تغذیه ای رنج می برند، حمایت شود . وی توضیح داد که این طرح بر اساس مطالعه وعده های غذایی و کالری لازم برای کودک است.

شاهد أيضاً

رئیسی: مستبدترین و دیکتاتورترین حکومت دنیا آمریکاست

تهران-سانا ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران تاکید کرد که دولت های آمریکا دنبال تخریب هستند …