در برابر رئیس جمهور بشار اسد..جعفری به عنوان سفیر کشورمان در روسیه سوگند قانونی یاد کرد

دمشق-سانا

دکتر بشار جعفری امروز در برابر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به عنوان سفیر جمهوری عربی سوریه در فدراسیون روسیه سوگند قانونی یاد کرد.

پس از مراسم ادای سوگند، رئیس ‌جمهور با سفیر الجعفری دیدار و دستورات خود را به الجعفری داد و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

دکتر فیصل مقداد وزیر امور خارجه و مهاجران و منصور عزام وزیر امور ریاست جمهوری در این دیدار حضور داشتند.