وزارت خارجه و مهاجران: سوریه ادامه اشغالگری ترکیه و مزدورانش در جنایت قطع آب شهروندان الحسکه و اطراف آن به مدت بیش از دو ماه را محکوم کرد

شاهد أيضاً

برف در حومه شرقی استان سویدا