کسب مقام اول مسابقات پيانو نوازی سوئیس توسط پیانیست جمان عمران

برن – سانا

پیانیست سوری جمان عمران با شرکت در مسابقات پيانو نوازی سوئیس موفق به کسب مقام اول شد.

جمان به خبرنگار سانا گفت: شماری از موسیقی دانان از کشورهای مختلف جهان در این مسابقات مورد حمایت دولت سوئیس شرکت می کنند.

لازم به ذکر است که پیانیست جمان عمران از انیستیتو عالی موسیقی در سال 2005 فارغ التحصیل شد.