وزارت نفت و منابع معدنی از شروع آزمایشی فعالیت کمپرسور های کارخانه گاز در جنوب منطقه مرکزی خبر داد

وزارت نفت و منابع معدنی از شروع آزمایشی فعالیت کمپرسور های کارخانه گاز در جنوب منطقه مرکزی خبر داد

شاهد أيضاً

دعوت سفارت سوریه در ایران از مقیمان و خواهان ارائه کمک برای کمک به کاهش پیامدهای زلزله

تهران-سانا سفارت سوریه در ایران خواستار همبستگی با آسیب دیدگان زلزله در سوریه شد که …