حسکه: از کار افتادن ایستگاه تبدیل برق تل تمر بر اثر حملات نیروهای اشغالگر ترکیه

حسكة-سانا

ایستگاه تبدیل برق تل تمر در حومه حسکه به دلیل خسارات وارده به خط تغذیه‌کننده آن در نتیجه حمله نیروهای اشغالگر ترکیه وتروریست ها مزدوران آنها مجددا به روستاهای  تل تمر درحومه  غربی حسکه از کار افتاده است.

مهندس انور عکله مدیر کل شرکت برق الحسکه به خبرنگار سانا  گفت نیروگاه برق تل تمر در حومه الحسکه به علت خسارات وارده به خط تغذیه آن در نتیجه حمله نیروهای اشغالگر ترکیه به روستای ام الکیف در حومه تل تمر، از کار افتاده است.

خاطرنشان کرد: کارگاه های شرکت، خط انتقال برق را که در خطوط تماس ارتش عربی سوریه و مزدوران اشغالگر ترکیه قرار دارد، در زوترین زمان ممکن تعمیر می کنند.