آغاز به کار کنفرانس نمایندگان تام الاختیار اتحادیه بین المللی مخابرات

بخارست – سانا

کنفرانس نمایندگان تام الاختیار اتحادیه بین المللی مخابرات(ITUPP 22) امروز در کاخ پارلمان شهر بخارست رومانی با حضور مهندس ایاد الخطیب وزیر ارتباطات و فناوری سوریه و و هیئت همراه وی آغاز به کار کرد.

این کنفرانس با هدف تعریف سیاست های کلی اتحادیه بین المللی مخابرات در زمانی 2024 تا 2027 و انتخاب مدیران اجرایی آن، اتخاذ برنامه های استراتژیک و مالی و رسیدگی به مسائل کلیدی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود.

 رئیس نمایندگی و کاردار سفارت سوریه در بخارست، خالد شرف و کنسول شاکر زیتون در این کنفرانس حضور داشتند.

شایان به ذکر است که این کنفرانس تا چهاردهم ماه آینده ادامه خواهد داشت.