وزارت دفاع روسیه: سرنگونی یک جنگنده میگ اوکراین و 7 پهپاد در نزدیکی مناطق دنيبروبيتروفسک و جمهوری خلق دونتسک و زاپوریژیا و خیروسون

وزارت دفاع روسیه: سرنگونی یک جنگنده میگ اوکراین و 7 پهپاد در نزدیکی مناطق دنيبروبيتروفسک و جمهوری خلق دونتسک و زاپوریژیا و خیروسون

شاهد أيضاً

برف در حومه شرقی استان سویدا