دکتر اسکندر عمار مدیر اداره عمومی بیمارستان الباسل به سانا: همه خدمات پزشکی به زخمی شدگان غرق قایق در قبال ساحل طرطوس ارائه می شود و 6 تن از آنان از بیمارستان مرخصی شدند و 5 مریض پس از بهبودی از بخش مراقبت های ویژه خارج و به بخش عمومی بیمارستان منتقل شده اند

دکتر اسکندر عمار مدیر اداره عمومی بیمارستان الباسل به سانا: همه خدمات پزشکی به زخمی شدگان غرق قایق در قبال ساحل طرطوس ارائه می شود و 6 تن از آنان از بیمارستان مرخصی شدند و 5 مریض پس از بهبودی از بخش مراقبت های ویژه خارج و به بخش عمومی بیمارستان منتقل شده اند

شاهد أيضاً

سوریه بیانیه کشورهای منطقه مدیترانه شرقی را در ژنو قرائت می کند

ژنو – سانا فعالیت شورای اجرایی سازمان جهانی بهداشت در صد و پنجاه و دومین …