وزارت دفاع روسیه: یک موشک انداز هیمارس آمریکا در منطقه خارکف منهدم شد و در حملات به نقاط استقرار نیروهای اوکراین و لژیون خارجی این کشور در زاپوروژیه حدود 150 فرد مسلح به هلاکت رسیدند