گفتگوهای سوریه وامارات برای تقویت همکاری های مشترک در زمینه های فرهنگی و آکادمی و علمی

ابوظبی – سانا

سفیر دکتر غسان عباس رئیس هیات جمهوری عربی سوریه در ابوظبی امروز با زکی انور نسیبه مشاور فرهنگی رئیس امارات و رئیس دانشگاه امارات متحده عربی دیدار و با وی همکاری های مشترک در زمینه های فرهنگی و آکادمی و علمی در راستای نفع دو کشور برادر را بررسی کرد.

دو طرف بر اهمیت کار برای حمایت از دانشمندان سوریه و ادامه همکاری فرهنگی بین دو کشور و ارائه بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان برتر تاکید کردند.

به نوبه خود انور نسیبه به نقش دمشق به عنوان پایتخت تمدن اشاره و بر اهمیت نقش سوری ها مقیم امارات در مسیر توسعه تاکید کرد.