دستور رئیس جمهور بشار اسد برای پایان خدمت افسران و درجه داران و سربازان ذخیره ارتش

دمشق – سانا

رئیس جمهور ارتشبد بشار اسد فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح یک فرمان اداری برای پایان دادن به حفظ و فراخوان افسران و دانشجویان افسری ذخیره، درجه داران و سربازان ذخیره از تاریخ1-10-2022 را صادر کرد.

براساس این فرمان، حفظ و فراخوان افسران و دانشجویان افسر ذخیره که تا تاريخ 31-8-2022 یک سال یا بیشتر به صورت ذخیره خدمت کردند علاوه بر درجه داران و سربازان ذخیره که تا تاریخ 31-8-2022 شش سال و نیم یا بیشتر خدمت کردند و درجه داران و سربازان ذخیره که متولد سال 1983 بوده و تا تاريخ 31-8-2022 دو سال یا بیشتر به صورت ذخیره خدمت کردند، پایان می‌یابد.

 

غیاث