انهدام تجهیزات نظامی اوکراین توسط موشک های گراد روسیه