برپایی نمایشگاه هنرمند سوری ولید علی و چهره رسانه ای فیروز نصر در نانجینگ چین

پکن-سانا

نمایشگاه هنری مشترک ولید علی هنرمند سوری و فیروز نصر چهره رسانه ای با عنوان (رنگ ها در راه جاده ابریشم) در نانجینگ چین برگزار شد.

این نمایشگاه شاهد حضور تعدادی از چهره های دولتی، دانشگاهی و هنری چینی و خارجی بود و نقاشی های آن رنگ های متنوع طبیعت سوریه در چهار فصل را به تصویر می کشد که از طریق جاده ابریشم به چین انتقال پیدا کرد.

در حاشیه این نمایشگاه، جلسات گفتگو بین تعدادی از هنرمندان چینی، دانشجویان و  هنرمند ولید علی برگزار شد که به جنبش هنر تجسمی در سوریه پرداخت. نصر همچنین یک سخنرانی درباره روابط تاریخی، تمدنی و فرهنگی دو کشور ایراد کرد.

این نمایشگاه بخشی از مجموعه فعالیت های سوری های مقیم چین در راستای تعمیق ارتباطات فرهنگی بین دو کشور است.