سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در سخنرانی در مراسم بزرگداشت دهم محرم: مقاومت تنها راه آزادسازی فلسطین و اماکن مقدس و بازگرداندن آوارگان فلسطینی به سرزمین خود است