وزارت امور خارجه روسیه: لاوروف طی تماسی تلفنی از همتای آمریکایی خود خواست تا به سیستم “دیپلماسی آرام” در موضوع تبادل یازداشت شدگان بازگردد