ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با شی جین پینگ، همتای چینی خود : دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است