حسکه: از کار افتادن ایستگاه برق محله تل تمر بر اثر حملات نیروهای اشغالگر ترکیه

حسکه – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه  و تروریست ها  مزدور آنها مجددا ایستگاه برق محله تل تمر در شمال غرب حسکه را مورد حملات توپخانه ای وموشکی قرار دادند. که موجب از کار افتادن آن شد.

 خبرنگار سانا در حسکه گفت: در پی حملات موشکی و توپخانه ای اشغالگران ترکیه  به روستای ام الکیف واطراف آن  در منطقه “تل تمر” ؛ ایستگاه تولید برق تل تمر20 / 66 کیلو ولت از کار انداخته شد.

نیروهای اشغالگر ترکیه به پست تل تامر و خطوط برق تغذیه‌کننده منطقه حمله و اقدام به تخریب زیرساخت‌ها، تأسیسات خدماتی، منازل شهروندان و اموال آنها جهت تخلیه منطقه از اهالی آنها می کنند.