دفاع روسیه: نیروهای ما 4 راکت انداز «HIMARS» ساخت آمریکا را منهدم کردند