تهران: یکجانبه گرایی آمریکا و اعمال تحریم ها نقض فاحش حقوق بشر است

تهران-سانا

وزارت خارجه ایران تاکید کرد یکجانبه گرایی آمریکا و اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی با هدف اجبار به تغییر سیاست دولتها، نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر محسوب می‌شود.

این وزارتخانه امروز به مناسبت فرارسیدن هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی بیانیه ای صادر کرد، اقدام آمریکا در سوء استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن کشورهایی که به لحاظ سیاسی مستقل هستند، را مصداق بارز نقض حقوق بشر و توسل به تروریسم اقتصادی جهت نیل به اهداف سیاسی می داند و معتقد است این مسئله نرم ها و چارچوبهای شناخته شده حقوق بشر را نیز با چالش های پیچیده ای مواجه کرده است.

در این بیانیه نیز خاطرنشان شد: جنایاتهای مستقیم و غیر مستقیمی‌توسط استکبار جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران  و ملت ها دیگر صورت پذیرفت و همچنین برخورد سیاسی با مقوله حقوق بشر و بکارگیری استانداردهای دوگانه حقوق بشری از سوی ایالات متحده آمریکا مورد محکومیت قرار گرفت.

این بیانیه دولت آمریکا را نه حامی، بلکه ناقض بزرگ حقوق بشر می داند و بر نقش مجامع و سازمان‌های حقوق بشری بین المللی در مقابله با این نقض آشکار حقوق اساسی ملتهای مستقل، تاکید می نماید.