کسب جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بين المللی سینمایی النور توسط المهند کلثوم

دمشق – سانا

فیلم سینمایی فوتوگراف به کارگردانی المهند کلثوم جایزه بهترین کارگردانی چهارمین جشنواره بين المللی سینمایی النور را از آن خود کرد.

این فیلم یک فیلم داستانی کوتاه و موضوع آن درباره پیامدهای جنگ علیه سوریه و کودکان کار سوریه است که مجبور هستند برای کمک به خانواده های خود کار و کسب درآمد کنند.