ادامه روند حل وفصل در سالن الاسد در شهر حلب 

حلب-سانا

مرکز حل وفصل در سالن الاسد در شهر حلب همچنان پذیرای افراد تحت تعقیب است که امروز ده ها نفر تحت تعقیب و فراری را پذیرا شد.

شماری از شهروندان که به وضعیت آنان رسیدگی شده است به خبرنگار سانا گفتند که این حل و فصل ها یک فرصت برای آنان است تا بتوانند به زندگی عادی و کارشان بازگردند و به بازسازی وطن سهیم باشند.

عبدالرزاق الشبلی اعلام کرد که پس از رسیدگی به وضعیت خود به ارتش عربی سوریه خواهد پیوست.

وی همچنین به تسهیلات ارائه شده توسط کمیسیون های متخصص و همکاری اهالی و چهره ها اشاره کرد.

علی/لینا