خبرنگار سانا: در پی تغییر مسیر پروازها از فرودگاه بین‌المللی دمشق به سایر فرودگاه‌های کشور به دلیل خسارات ناشی از تجاوز اسرائیلی، اولین پرواز از مبدا فرودگاه شارجه در فرودگاه بین المللی لاذقیه به زمین نشست