رئیس جمهور بشار اسد قانونی درباره استفاده از انستیتوهای فنی به عنوان مراکز تولید را صادر کرد

دمشق – سانا

جهت توسعه استاندارهای آموزشی و همگامی با تحولات بازار کار، رئیس جمهور بشار اسد قانون شماره /25/ برای سال /2022/ با هدف نظم سازوکارهای استفاده از انستیتوهای فنی به عنوان مراکز تولید را صادر کرد.

براساس قانون جدید انستیتوهای فنی می توانند تجهیزات و دستگاه ها را تولید و فروش کنند.

پنجاه در صد از در آمد های حاصل از فروش تجهیزات و دستگاه های تولیدی این انستیتوها به عنوان پاداش به کارمندان و دانشجویان شرکت کننده در فرآیند تولید اعطا می شود و پنجاه در صد باقی مانده از در آمد ها به توسعه فرآیند تولید اختصاص می یابد.