گفتگوهای سوریه و عراق برای توسعه همکاری ها در زمینه های تجاری، اقتصادی و غذایی

بغداد – سانا

حميد نعيم الغزی دبیرکل شورای وزیران عراق امروز با صطام جدعان الدندح سفیر سوریه در بغداد دیدار و با وی راه های توسعه روابط بین دو کشور در زمینه های تجاری، اقتصادی و غذایی را بررسی کرد.

دبیرخانه کل شورای وزیران عراق امروز اعلام کرد که در این گفتگو پیرامون چارچوب همکاری مشترک سوریه و عراق در زمینه های تجاری و اقتصادی و همچنین در زمینه غذایی که یکی از مهمترین منابع درآمد ناخالص ملی دو کشور است، بحث شد.

دبیرخانه شورای وزیران عراق بر اهمیت روابط تاریخی محکم بین دو دولت و دو مردم دو کشور برادر تاکید کرد.

دبیرکل شورای وزیران عراق خاطرنشان کرد: پس از شکست حمله تروریستی گروه های تکفیری دو کشور در حال حاضر در ثبات زندگی می کنند.

سفیر سوریه در مصاحبه با خبرنگار سانا این دیدار را مثمر ثمر و مثبت توصیف وبیان کرد: چشم اندازهای در زمینه مبادلات تجاری و اقتصادی و استفاده از پتانسیل های دو کشور در بخش مواد غذایی در راستای نفع دو ملت برادر در این دیدار بررسی شد.

وی گفت: همکاری مستمر سوریه و عراق در همه زمینه ها، نشان دهنده اشتیاق دو کشور برای توسعه مشترکات و رویارویی با چالش های پیش روی آنها است.