شورای شیوخ و بزرگان عشایر و قبایل عربی در حسکه تهدیدات رژیم ترکیه را محکوم کردند

حسکه – سانا

شورای شیوخ و بزرگان عشایر و قبایل عربی در حسکه تهدیدات نظامی، اقدامات و حملات جنایتکارانه نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان را محکوم کردند.

این شورا در بیانیه ای گفت: اردوغان وحشی ارتش و گروه های کثیف خود را آماده می کند تا تهاجم جدیدی به سرزمین سوریه ما انجام دهد که به اهداف توسعه طلبانه خود دست یابد و برخی از سرزمین های سوریه را اشغال کند.

در این بیانیه ای آمده است: قصاب اردوغان برنامه های نظامی برای تحقق رویاهای عثمانی خود را از طریق ایجاد آنچه او می نامد (منطقه امن) تدوین می کند و قصد دارد بخش هایی از خاک سوریه را اشغال و تغییرات جمعیتی برای تحقق منافع نئوعثمانی ها را ایجاد کند.