وضعیت و چشم اندازهای سرمایه گذاری و توسعه تحول دیجیتال در سومین روز کنفرانس اقتصاد سوریه

دمشق – سانا

فعالیت کنفرانس اقتصاد سوریه با عنوان افق ها و دیدگاه های سرمایه گذاری در مرحله بازسازی با هدف بررسی وضعیت سرمایه گذاری در سوریه وفرصت های ممکن در شرایط کنونی برای سومین روز متوالی همچنان ادامه دارد.

شرکت کنندگان در این کنفرانس وضعیت و افقهای سرمایه گذاری و توسعه تحول دیجیتال و ایجاد زیرساخت های لازم برای بازسازی و تسهیلات مالی و تعرفه ها و قوانین متعلق به آن را بررسی می کنند.

شايان به ذکر است که پریروز فعالیت کنفرانس اقتصاد سوریه با حضور نمایندگانی از همه وزارت خانه ها و نهادهای دولتی و خصوصی آغاز به کار کرد.