رئیس‌جمهور بشار اسد به سراسقف آرام کشیشیان اول: چیزی که مردم سوریه را متمایز می‌کند تجانس آن‌ها با وجود نژادها و مذاهب مختلف است

دمشق – سانا

رئیس‌جمهور بشار اسد سراسقف آرام کشیشیان اول رهبر کلیسای ارمنی و هیئت همراه وی را به حضور پذیرفت.

رئیس‌جمهور در این دیدار مهمترین ویژگی که مردم سوریه متمایز می کند را تجانس آنها با وجود نژادها و مذاهب مختلف دانست و تاکید کرد که تجانس به معنای انحلال نیست، بلکه به معنای حفظ هویت همه عناصر مردم سوریه است که وابستگی و ارتباط آنها را به این سرزمینی که از هزاران سال در آن سکونت می کنند، تقویت می کند.

سراسقف کشیشیان و هیئت همراه وی بیان کردند: جنگی که سوریه در معرض آن قرار دارد، چه از طریق تروریسم چه از طریق محاصره اقتصادی با هدف شکستن الگوی منحصر به‌ فردی سوریه است که با همه اجزا و طیف‌هایش ایجاد می‌کند،و سوق دادن اجزای آن را به مهاجرت و ترک وطن اصلی خود راه انداخته شد.

آنان تاکید کردند که سوری ها ارمنی همچنان به کشور خود پایبند هستند و با تمام قدرت خود با بقیه سوری ها برای غلبه بر اثرات این جنگ کار می کنند.