گفتگوهای سوریه و عُمان درباره راهکارهای فعالسازی اقدامات فرهنگی مشترک

مسقط – سانا

دکتر لبانه مشوح وزیر فرهنگ  در دیدار خود با « سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدی» معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ورزش و جوانان سلطان‌نشین عُمان راهکارهای فعال سازی اقدامات فرهنگی مشترک بین دو کشور برادر را بررسی کرد.

دو طرف در این دیدار درباره امور فرهنگی و چشم انداز توسعه آنها بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین اهمیت فعال سازی تفاهم نامه به منظور تسهیل مبادله محصولات فرهنگی در راستای نفع دو ملت برادر و نفع اقدامات فرهنگی در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادریس میا سفیر سوریه در سلطان‌نشین عُمان و نظير عوض مدیر کل اداره موزه ها و جمال بن حسن الموسوی دبیر کل موزه عمان در این دیدار که در ساختمان وزارت فرهنگ عمان برگزار شد. حضور داشتند.