خبرنگار سانا: حمله توپخانه ای ترکیه به روستاهای تل تمر و ابوراسین در شمال غرب حسکه/ اطلاعاتی مبنی بر ورود خسارت به ایستگاه برق تل تمر وجود دارد