عــاجــل خبرنگار سانا از خسارات مادی و کوچ اجباری غیرنظامیان در نتیجه حمله توپخانه ای ترکیه به روستای جطل در غرب شهر الدرباسیه در استان حسکه خبر داد

خبرگزاری ها: واحد پول روسیه همچنان در حال افزایش است. امروز دلار برای اولین بار از آوریل 2018 به زیر سطح 60 روبل رسیده است