سفیر خضور: سوریه قوانین ملی خود را طبق کنوانسیون های بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم توسعه می دهد

وین – سانا

دکتر حسن خضور نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در وین توجه و عنایت ویژه سوریه برای توسعه قوانین ملی خود مطابق با کنوانسیون های بین المللی در مورد پیشگیری از جرم تاکید کرد.

نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد گفت: توانایی عناصر تروریستی و جنایتکار برای داشتن و استفاده از وسایل ارتباطی مدرن برای انجام جنایات خود و ترویج سخنان نفرت انگیز و قاچاق انسان نگران کننده است.

سفیر خضور در جریان سخنرانی سوریه در سی و یکمین جلسه کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری گفت: سوریه یکی از اطراف کنوانسیون های بین المللی مربوط به پیشگیری از جرم است و تاکید دارد قوانین ملی خود را مطابق کنوانسیون های بین المللی توسعه می دهد.

دکتر حسن خضور ادامه داد: به همین دلیل دولت سوریه طی سال های گذشته بسته ای از قوانین را صادر کرد که شامل مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و ​​آدم ربایی و مبارزه با مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی شد.

سفیر خضور بیان کرد که رئیس جمهور بشار اسد قانون شماره 20 سال 2022 را برای سازماندهی مجدد قواعد قانون جرائم سایبری صادر کرده است و هدف آن مبارزه با جرایم سایبری است.

وی خاطرنشان کرد: کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان در سوریه طرح ملی را برای دوره 2020-2022 تدوین کرده است.

سفیر خضور گفت: سوریه از نظر عدم وجود جرایم سازمان یافته فراملی در رتبه سوم جهان قرار گرفته بود، اما متأسفانه این وضعیت طی 11 سال گذشته تغییر کرده است.

وی ادامه داد: طی سال های جنگ تروریستی علیه سوریه تعداد زیادی از خطرناک ترین عناصر تروریستی و جنایتکار از کشورهای مختلف جهان وارد سوریه شدند که توسط طرف های منطقه ای و بین المللی مورد حمایت شدند.

دکتر حسن خضور گفت: این گروه های تروریستی جنایتکار، انجام انواع جنایات، از جمله قاچاق انسان و اعضای بدن و تخریب و غارت آثار باستانی سوریه را درپیش گرفتند.

وی توضیح داد: پیامدهای جنگ تروریستی و تحمیل اقدامات قهری اقتصادی یک جانبه بر سوریه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا موجب آواره شدن مردم به کشورهای همسایه شد که رشد پدیده قاچاق انسان به ویژه کودکان در اردوگاه های پناهندگان را به همراه داشت.

سفیر خضور تاکید کرد که این جنایات مستلزم تدوین یک برنامه اقدام جدی و فوری برای حفاظت از سوری های ساکن در آن اردوگاه ها و کمک به بازگرداندن آنها به خانه هایشان و رفع اقدامات غیرقانونی است.

وی اشاره کرد: توانایی عناصر تروریستی و جنایتکار در استفاده از وسایل ارتباطی مدرن از جمله استفاده از برنامه های شبکه های اجتماعی نگران کننده است.