دفاع روسیه: نیروی هوایی 6 مرکز فرماندهی و 11 پایگاه وابسته به نیروهای مسلح اوکراین را بمباران کرد.

شاهد أيضاً

نهادهای اطلاعات روسیه: واشنگتن و کشورهای غربی از گروه های تروریستی در سوریه حمایت می کنند

مسكو-سانا ایگور کوستیوکوف، رئیس اداره اصلی ستاد کل روسیه از حمایت واشنگتن و کشورهای غربی …