رئیس جمهور بشار اسد با ارسال پیامی به شیخ محمد بن زاید آل نهیان انتخاب وی به عنوان رئیس دولت امارات متحده عربی تبریک گفت

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد با ارسال پیام تلگراف به شیخ محمد بن زاید آل نهیان انتخاب وی به عنوان رئیس دولت امارات متحده عربی تبریک گفت.

رئیس جمهور بشار اسد در این پیام تلگرافی گفت: اعتماد شورای عالی اتحاد به شما و انتخاب شما به اجماع به عنوان رئیس دولت امارات متحده عربی تبریک می گویم، موفقیت همیشگی شما را برای تکمیل مسیر رنسانس که توسط فقید شیخ زاید بن سلطان آل نهیان بنا نهاده شد، آرزومندم.

رئیس جمهور ادامه داد: شما طول سال های گذشته نقش مهمی در رسیدن کشور امارات متحده عربی به جایگاه پیشگام در سطح منطقه و جهان در عرضه های توسعه، اقتصاد و دانش ایفا کردید و توانستید از این جایگاه برای ایجاد روابط راهبردی با کشورهای جهان جهت تحقیق منافع امارات و منطقه عربی استفاده نمایید.

رئیس جمهور افزود: برای ادامه کار با شما جهت تقویت روابط بین سوریه و امارات و تحکیم شراکت در همه عرضه ها با توجه به مشترکات و روابط و منافع مشترک دو ملت برادر چشم دوخته ایم.