حال و هوای عید فطر در استان حمص

حال و هوای عید فطر در استان حمص