خانم اسماء اسد تیم غرفه سوریه در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی: مشارکت ممتاز یک دستاورد ملی است که همه مردم سوریه به آن افتخار می کنند-ویدئو

دمشق-سانا

خانم اسماء اسد از طریق ویدیو با تیم غرفه سوریه در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی دیدار و از تلاش ها و صداقت آنها برای موفقیت شرکت سوریه در این مجمع جهانی تشکر کرد.

خانم اسماء تاکید کرد که غرفه سوریه با همه محتویات و ارکان خود توانست تصویر سوریه را با مردم، هویت و فرهنگ خود به تمام جهان ارائه دهد و جایگاه و نقش خود را در طول اعصار برجسته کند.

خانم اسماء این مشارکت ممتاز را که در آن بیش از 150 نفر از مردم سوریه مقیم و خارج از کشور حضور داشتند، دستاورد ملی توصیف کرد که همه مردم سوریه به آن افتخار می کنند.

خانم اسماء نیز گفت: همه سوری هایی که موفقیت غرفه سوریه و فعالیت های مختلف آن را در نمایشگاه دنبال کردند به این دستاورد بزرگ ملی افتخار می کنند که اعضای تیم سوریه بخش اساسی و عنصر مهم موفقیت آن بودند.

خانم اسماء همچنین تاکید کرد: دستاوردهای ملی فقط با نتایج ارزیابی نمی شود، بلکه با قابلیت های موجود در کشور شرکت کننده و شرایطی که در آن زندگی می کند ارزیابی می شود.

خانم اسماء ادامه داد: سوریه که از ستم تروریسم رنج می برد و هنوز از گرد و غبار جنگ بیرون نیامده است، در این نمایشگاه قوی، حاضر و به روی سایر مردمان باز بود و چشم انداز آینده خود را با آنان به اشتراک گذاشت.

خانم اسماء اضافه کرد: آتش جنگ نتوانست جای نور هنر و خلاقیت و فرهنگ سوریه را بگیرد که با وجود زخم ها زیبا و با وجود سال ها خستگی قوی بود.

خانم اسماء در ادامه اظهار کرد: سوریه در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی شرکت، گفتگو و ارتباط برقرار کرد، زیرا اولین کشوری بود که ارتباطات را در تاریخ از طریق اولین الفبای آغاز کرد. سوریه همچنین به تبادل فرهنگ پرداخت، زیرا سرزمین تمدن و دانش و مهد بسیاری از اختراعات بشری است که به توسعه بشریت کمک کرده است.

خانم اسماء نیز خاطرنشان کرد: سوریه که با عزت، جاه طلبی و توانایی کامل برای انطباق و سازگاری در اکسپو حضور یافت، با روحیه تیم غرفه خود که همه بازدیدکنندگان آن را لمس کردند و با اشتیاق خود برای تکمیل چالش نیز حضور یافت.

خانم اسماء همچنین گفت: تیم غرفه سوریه ثابت کرده است که میهن پرستی یک برنامه کاربردی است نه یک شعار، و این یک کار گروهی، اشتیاق و عجله برای کمک به هر چیزی است که در خدمت سوریه است. این تیم همچنین ثابت کرده است که آغاز و پایان موفقیت، ذهن، کار و اراده است، هر چقدر هم که امکانات محدود باشد.