رئیس جمهور اسد خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی کلیسا: حفظ بافت و هویت متنوع منطقه یک ضرورت است که باید از آن دفاع کنیم

دمشق-سانا

آقای بشار اسد رئیس جمهور دیروز با نمایندگان انجمن ها و نهادهای بشردوستانه، اجتماعی و توسعه ای شرکت کننده در کنفرانس بین المللی کلیسا که اخیرا در سوریه برگزار شد، دیدار کرد.

رئیس جمهور اسد در گفت و گو با شرکت کنندگان تاکید کرد: جنبه ایدئولوژیکی یک جنبه بسیار مهم است، اما جنبه زندگی روزمره نیز به همان اندازه مهم است، و از این رو این ابتکار کلیسایی و اجتماعی که توسط کنفرانس انجام شد، پیام های متعددی را به همراه داشت، که مهمترین آنها این بود که نقش ساختارهای مذهبی و اجتماعی در سوریه اعم از انجمن‌ها و نهادها تنها به بعد مذهبی محدود نمی‌شد، بلکه وظیفه اجتماعی و توسعه‌ای را ایفا می‌کرد، زیرا آنها بدون تبعیض کمک کرده است.

رئیس جمهور اسد خاطرنشان کرد: شهروند مسیحی در سوریه نه میهمان است و نه شهروند گذری، بلکه شریک است و عنوان این مشارکت کار و تولید است.

رئیس جمهور اسد جوهر کار توسعه ای را حفظ تعادل اجتماعی دانست و بر اهمیت فرصت گفت‌وگو و تفکر جمعی فراهم شده در این کنفرانس و ایجاد مکانیسم‌هایی برای پیگیری همه ایده‌ها و گزاره‌هایی که مطرح شده و در سوریه به بهترین شکل منعکس شده است.

رئیس جمهور اسد ادامه داد: آواره کردن مسیحیان هدف اولیه برنامه های خارجی منطقه است، اما عمدتاً هدف اسرائیل است، زیرا وقتی کشورهای منطقه به کشورهای فرقه ای مختلف تقسیم می شوند که هر کدام رنگی دارند، اسرائیل بخشی از آن بافت طبیعی می شود، و از این رو حفظ بافت منطقه و هویت متنوع آن یک ضرورت است که باید از آن دفاع کنیم.

گفتنی است که روز پنجشنبه، فعالیت های کنفرانس بین المللی کلیسا که به مدت سه روز با شعار “کلیسا خانه محبت است” و با مشارکت عربی و بین المللی در دمشق برگزار شد، پایان یافت.

لینا