بازسازی پروژه‌های حیاتی آب آشامیدنی در مناطق آزاد شده در حومه ادلب