آخرین وضعیت جاده‌های کشور اعلام شد

دمشق-سانا

اداره ترافیک وزارت کشور آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی را از نظر بارش برف و باران اعلام کرد.

بر اساس اطلاعیه اداره کنترل ترافیک محورهایی که مسدود و نیمه مسدود است، عبارتند از:

در حومه دمشق؛ همه محورهای منتهی به النبک، قاره، دیرعطیه و المشرفه، جاده های “عسال الورد-جبه” ، “عسال الورد-رنکوس” و “یبرود-الجبه” و جاده های سرغایا، بلودان و هریره صعب العبور در حالی که جاده “دیرعطیه-الجراجیر” مسدود است.

در دمشق؛ بزرگراه “دمشق-بیروت”، جاده های “صیدنایا-التل-دمشق”، “دربل-عرنه-الریمه-بقعسم-قلعه جندل”، “حینه- دربل-عین الشعره، خربه السوده”، “صیدنایا-رنکوس-حوش عرب” و “حلبون منین” نیمه مسدود در حالی که همه جاده های منتهی به قاسیون و الجندی المجهول در دمر و مشروع دمر و جاده های الشامی و “مهاجرین-خورشید” مسدود است.

در حماه، جاده های “جورین-صلنفه”، “شطحه-جوبه برغال”، “قرندح- عین الکروم”، “مصیاف- القدموس”، “مصیاف-الحیلونه”، “مصیاف-وادی العیون” و “مصیاف-الشیحه” صعب العبور است.

در لاذقیه، جاده های “صنلفه-محطه البث”،” صلنفه-محطه البث-جورین”، “جوبه -برغال -الغاب”، “المرکبه- مقامات بنی هاشم” و “القرندح- الشعره-الغاب”، “بیت یاشوط- بشیلی- الشعره” و “الدالیه-معرین-بطموش” مسدود است.

در طرطوس، همه محورهای منتهی به برمانه، المشایخ،، دویررسلان، سبه، القدموس و بملکه مسدود است.

تمام جاده های منتهی به صلخد، المشنف، جاده شهبا-نمره، غیضه-نمره-تیما و سهوه- بلاطه الکفر  در سویدا و  جاده جباتا الخشب طرنجه- حضر- عین التینه در قنیطره مسدود است.

اداره کنترل ترافیک از عموم رانندگان خواست تا تدابیر مورد نیاز برای رانندگی در فصل سردسال را مورد توجه  قرار دهند و از سالم بودن سیستم‌ چراغ‌ها و برف پاکن خودرو اطمینان حاصل کنند.

اداره ترافیک کشور با اعلام شماره تلفن 5422703 و5411365 از رانندگان و مسافران خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی به این شماره تماس بگیرند.