دکتر فیصل مقداد وزیر امور خارجه و مهاجران در مصاحبه مطبوعاتی در موسسه مطبوعات و نشریات الوحده: تجاوزات آمریکا که شهر رقه را ویران کرده است، شاهد زنده ای بر وحشیگری آمریکاست.. ایالات متحده از كشورهايی است كه بيشترين نقض و سوء استفاده از حقوق بشر در جهان را دارند