مجروح شدن دو فلسطینی در یورش نیروهای رژیم اشغالگر به جنوب بیت لحم

قدس اشغالی – سانا

دو فلسطینی در جریان یورش نیروهای رژیم اشغالگر به جنوب بیت لحم مجروح شدند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند: نیروهای رژیم اشغالگر با شلیک گلوله ها و بمب های گاز سمی به اردوگاه الدهیشه در جنوب بیت لحم یورش بردند که مجروح شدن دو فلسطینی منجر شد.

نیروهای رژیم اشغالگر همچنین پنج فلسطینی را بازداشت کردند.