افتتاح مرکز تلفنی دوما.. یک گام مهمی جهت ارائه خدمات به اهالی

حومه دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر مرکز تلفنی دوما در حومه دمشق با هزینه دو ملیارد لیر سوریه را افتتاح کرد.

نخست وزیر ضمن بازدید از این مرکز از عملیات بازسازی و فناوری های مورد استفاده در بازسازی این مرکز از زبان مهندس ایاد الخطیب وزیر ارتباطات و فناوری مطلع شد.

مهندس حسین عرنوس در مصاحبه با خبرنگاران توضیح داد: تجهیز مرکز تلفنی دوما به مدرنترین تجهیزات یک گام مهمی جهت ارائه خدمات به اهالی پس از رهایی آنان از تروریسم به شمار می رود.

وی همچنین از تلاش های انجام شده برای ازسرگیری ارائه خدمات به شهر دوما و بازگشت زندگی طبیعی به آن و بازگشت بخش بزرگی از اهالی به منازل و کارشان تقدیر کرد.

در همین راستا نخست وزیر در این بازدید از عملیات بازسازی بیمارستان اورژانسی شهر دوما مطلع شد