فعالیت مجدد ایستگاه پمپاژ آب علوک با ظرفیت کامل خود پس از پایداری برق رسانی به آن

حسکه – سانا

پس از پایداری برق رسانی به ایستگاه پمپاژ آب علوک، این ایستگاه با ظرفیت کامل آبدهی خود مجددا شروع به کار کرد.

مهندس انور عکله مدیر کل شرکت برق حسکه به خبرنگار سانا گفت: ایستگاه پمپاژ آب علوک با ظرفیت کامل آبدهی خود پس از پایداری برق رسانی به چاه ها و پمپ های آن فعال است که به پایداری آبرسانی به شهر حسکه و حومه غربی آن منجر شد.

مدیر کل شرکت برق حسکه همچنین درباره وضعیت برق در استان حسکه خاطر نشان کرد: 50 مگاوات در نیروگاه تولید السویدیه و 40 مگاوات در سد الطبقه تولید می شود.

لازم به ذکر است که شرکه برق حسکه هفته گذشته خط برق رسانی 230 کیلو /ولت ایستگاه الطبقه – البواب را تعمیر کرد.