مخالفت مردم محله الزهور در شهر حسکه با اقدامات شبه نظامیان (قسد)

حسکه-سانا

مردم محله الزهور در جنوب شهر حسکه در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه شبه نظامیان وابسته به اشغالگران آمریکایی «قسد»، تظاهرات کردند.

منابع محلی به سانا گفتند: اهالی محله الزهور در جنوب شهر حسکه در مخالفت با اقدامات سرکوبگرانه شبه نظامیان «قسد» به ویژه وادار کردن مردان جوان به جنگ در صفوف آن و سرقت مشتقات نفتی و همچنین مواد غذایی اساسی با هدف قاچاق و فروش آن در بازارهای جهانی و محروم کردن مردم از آن دست به تظاهرات زدند.